Wat is de kinderopvangtoeslag affaire?

Wat is de kinderopvangtoeslag affaire?

Het is ernstig misgegaan met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Veel ouders zijn in de problemen gekomen door de strikte wetgeving en het harde optreden van de Belastingdienst.

De Commissie uitvoering toeslagen heeft onderzoek gedaan. Het kabinet heeft het advies van de Commissie uitvoering toeslagen overgenomen.

Fraudeaanpak

De problemen begonnen met de fraudeaanpak van kinderopvangtoeslag. Daar is veel mis gegaan. De Belastingdienst had de gevolgen voor de ouders uit het oog verloren. De kinderopvangtoeslag van veel ouders is onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen zaten onnodig lang in onzekerheid. Ze zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld als fraudeur.

De premier en de minister en staatssecretaris van Financiën hebben daar hun excuses voor aangeboden.

Hardheid van het toeslagenstelsel

Het veel grotere vraagstuk is de werking van de wet, waardoor ouders in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Dit is de echte kern van wat ‘de toeslagenaffaire’ is gaan heten. Ouders werden geconfronteerd met de harde gevolgen van de uitvoering van de regeling. Daardoor zijn veel mensen in ernstige financiële problemen gekomen. Daar kwamen weer andere problemen van.

Om fraude te voorkomen en efficiëntie te bevorderen had het kinderopvangstelsel een alles-of-niets-karakter. Ook kleine tekortkomingen leidden tot het vervallen van de gehele kinderopvangtoeslag van een jaar. Denk daarbij aan het niet volledig voldoen van de eigen bijdrage of het ontbreken van een handtekening. Wie het financieel niet ruim heeft, krijgt hogere voorschotten aan toeslag, waardoor dit voor mensen met een laag inkomen extra hard uitpakte.

Zie ook:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingen-belastingdienst/problemen-met-de-kinderopvangtoeslag