Veelgestelde vragen

Wat is het Hulpteam Toeslagen 010?

Het Hulpteam Toeslagen 010 is een samenwerking van de gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam. Wij helpen Rotterdamse ouders die door een terugvordering kinderopvangtoeslag in de problemen zijn gekomen.

Voor wie is het Hulpteam Toeslagen 010?

Het Hulpteam Toeslagen 010 is er voor Rotterdamse ouders en hun kinderen die door een terugvordering van de kinderopvangtoeslag in de problemen zijn gekomen.

Welke hulp biedt het Hulpteam Toeslagen 010?

Als u aangeeft hulp nodig te hebben, kijkt het Hulpteam Toeslagen 010 wat het voor u kan doen. Het team kan bijvoorbeeld helpen met:

 • het oplossen van schulden.
 • het op orde brengen van uw administratie
 • gezondheidsproblemen door langdurige stress
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding
 • het stoppen van dreigende huisuitzetting
 • het ondersteunen van uw gezin

Ook als eerder hulp heeft gezocht en nog steeds problemen hebt, kijkt het Hulpteam Toeslagen 010 graag met u naar wat er nu mogelijk is.

Kan ik ook voor iemand anders contact opnemen met het Hulpteam Toeslagen 010?

Ja. U kunt voor iemand anders contact opnemen. Wel is het zo dat hulp alleen rechtstreeks aan gedupeerden wordt geboden. Het Hulpteam zal dus altijd met de gedupeerde zelf in gesprek gaan om te kijken wat nodig is.

Moet ik voor het Hulpteam Toeslagen 010 betalen?

Nee. Ons werk kost u niets.

Heb ik een advocaat nodig voor het Hulpteam Toeslagen 010?

Nee. Het kan wel zo zijn dat u een advocaat nodig heeft omdat u problemen heeft als gevolg van een terugvordering van de kinderopvangtoeslag. Ook hier kan het Hulpteam meedenken en adviseren.

Hoe bereik ik het Hulpteam Toeslagen 010?

U kunt op verschillende manieren in contact komen met het Hulpteam Toeslagen 010

 • Telefonisch: Bel ons gratis op telefoonnummer 0800 2345 888 (op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur).
 • Per e-mail: U kunt een e-mail sturen aan info@htt010.nl U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Stuur bij uw e-mail bij voorkeur geen bijlagen mee die groter zijn dan 5Mb.
 • Maak een afspraak: Liever direct een gesprek? U kunt het Hulpteam bezoeken op verschillende locaties in Rotterdam. We volgen natuurlijk de RIVM-voorschriften.
 • Schriftelijk: U kunt ook uw vragen per brief stellen. Stuur uw brief gratis naar: Hulpteam Toeslagen 010, Antwoordnummer 5530, 3000 VB Rotterdam. Geeft u in uw brief aan hoe we voor het antwoord contact met u kunnen opnemen?
Staat het Hulpteam Toeslagen 010 los van de Belastingdienst?

Ja. Het Hulpteam Toeslagen 010 staat los van de Belastingdienst. Het Hulpteam Toeslagen 010 is een samenwerking van de gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam.

Moet ik eerst naar de Belastingdienst voor ik naar het Hulpteam Toeslagen 010 kan?

Nee. Ook als u nog geen contact met de Belastingdienst heeft gehad, kunt u naar ons komen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u als u gedupeerd bent in gesprek kunt gaan met de Belastingdienst.

Kan het Hulpteam Toeslagen 010 mijn schuld bij de Belastingdienst kwijtschelden?

Nee, de gemeente kan geen geld (terug)betalen. De Belastingdienst moet dit zelf doen. Het team kan u daarvoor in contact brengen met een persoonlijk zaakbehandelaar van de Belastingdienst. Ook kan het team u helpen bij schuldhulpverlening, of problemen met uw gezin of werk. Het Hulpteam kan wel helpen de invordering van uw schulden bij de gemeente te stoppen.

Ik ben nooit serieus genomen, doet het Hulpteam Toeslagen 010 dat wel?

Ja. Het Hulpteam staat voor u klaar, luistert naar u en gaat voor u aan de slag. Het heeft erg lang – te lang – geduurd voordat is erkend dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt. De regering ziet die fouten nu en heeft er excuses voor gemaakt. Het is duidelijk dat veel mensen grote problemen hebben door de fouten. De regering heeft de gemeenten opgeroepen gedupeerde te helpen. De Rotterdamse gemeenteraad heeft ook de ombudsman gevraagd om hulp te bieden.

Daarom is het Hulpteam Toeslagen 010 er nu voor u.

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvang kost veel geld. De meeste mensen kunnen dat niet volledig zelf betalen. Daarom kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren kinderopvang, in combinatie met het aantal uren dat u werkt.

Waarom moet ik kinderopvangtoeslag terug betalen?

Dat kan door veel dingen komen. Zoals:

 1. De kinderopvangtoeslag is een maandelijks voorschot. Kinderopvang moet immers ook per maand worden betaald. De Belastingdienst berekent achteraf of het maandelijks voorschot juist was. Als u teveel voorschot kreeg, moet u dat terugbetalen.
 2. De regels zijn is heel ingewikkeld. Soms zijn ze ook onduidelijk. Zelfs advocaten, rechters, ambtenaren van de gemeente en bewindvoerders vinden dat. Het kan zijn dat u hierdoor een te hoog voorschot heeft ontvangen zonder dat u dat wist. U moet dan wel ineens een groot bedrag terugbetalen.
 3. De Belastingdienst vond dat vaak uw fout. U kreeg de schuld. Maar de regels waren moeilijk, de kans op een fout was groot. Als er iets niet helemaal klopte, moest ook meteen het hele bedrag kinderopvangtoeslag worden terugbetaald. Is dit bij u gebeurd? Dan gaat het al snel om duizenden euro’s. Soms vroeg de Belastingdienst over méér dan 1 jaar de toeslag terug. Sommige mensen moeten daarom tienduizenden euro’s terugbetalen aan de Belastingdienst.
 4. De Belastingdienst wacht niet. De kinderopvangtoeslag moest meteen worden betaald. De belastingdienst bood vaak geen passende betalingsregeling aan. De Belastingdienst wilde niet vaak meewerken aan schuldsanering.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn veel meer redenen waarom de Belastingdienst kinderopvangtoeslag heeft teruggevorderd. Denkt u dat bij u ten onrechte kinderopvangtoeslag is teruggevorderd? Of weet u niet waarom het geld werd teruggevorderd? Neem dan contact op het Hulpteam Toeslagen 010 of met de Belastingdienst.

Wat is de kinderopvangtoeslagaffaire?

Het is ernstig misgegaan met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Veel ouders zijn in de problemen gekomen door de strikte wetgeving en het harde optreden van de Belastingdienst.

De Commissie uitvoering toeslagen heeft onderzoek gedaan. Het kabinet heeft het advies van de Commissie uitvoering toeslagen overgenomen.

Fraudeaanpak
De problemen begonnen met de fraudeaanpak van kinderopvangtoeslag. Daar is veel niet goed gegaan. De wetgever en de Belastingdienst hadden de gevolgen voor de ouders uit het oog verloren. De kinderopvangtoeslag van veel ouders is onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten. Ze zijn financieel benadeeld, dat heeft ze veel geld gekost. Ze kregen de schuld en zijn zonder goede reden fraudeur genoemd.

De premier en de minister en staatssecretaris van Financiën hebben daar hun excuses voor aangeboden.

Hardheid van het toeslagenstelsel
Door de werking van de wet zijn ouders in grote financiële moeilijkheden gekomen. Dit is de echte kern van wat ‘de toeslagenaffaire’ is gaan heten. Ouders werden geconfronteerd met de harde gevolgen van de uitvoering van de regeling. Daardoor moesten mensen veel meer betalen dan zij konden. En dat gaf nog meer moeilijkheden.

Het kinderopvangstelsel was tot voor kort een ‘alles-of-niets’. Kleine tekortkomingen leidden tot het vervallen van de gehele kinderopvangtoeslag van dat jaar. Denk daarbij aan het niet volledig voldoen van de eigen bijdrage of het ontbreken van een handtekening. Wie het financieel niet ruim heeft, krijgt hogere voorschotten aan toeslag. Als dan alles moet worden terugbetaald, kost dat juist iemand die weinig verdient veel geld. Als dat dan ook nog in een keer moet, of met een heel hoog bedrag per maand, leidt dat tot grote schulden en veel stress.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingen-belastingdienst/problemen-met-de-kinderopvangtoeslag

Ik heb al contact met de Belastingdienst. Moet ik dan ook nog naar het Hulpteam Toeslagen 010?

Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het Hulpteam Toeslagen 010 als u er met de Belastingdienst niet uitkomt. Of als u hulp van de gemeente nodig heeft. Daarbij kunt u denken aan: hulp bij schulden, gezondheid, werk of dagbesteding, uw gezin en dreigende huisuitzetting. We helpen ook door inkomsten, vaste lasten en schulden samen met u goed in kaart brengen. En de administratie op orde te krijgen. Zo wordt duidelijk wat er moet gebeuren, wat u zelf kunt doen en hoe lang het duurt.

Wat doet de Belastingdienst zelf?

De Belastingdienst werkt aan herstel en komt gezinnen tegemoet die heel hard zijn geraakt. In eerste instantie is aan veel gezinnen die als gedupeerde zijn aangemerkt een eerste compensatie van 30.000 euro betaald. Ook kan het zijn de Belastingdienst de eerdere terugvorderingen herziet en verlaagt of helemaal ongedaan maakt.

Ook gemeenten zijn door de Belastingdienst gevraagd om te helpen. Gemeenten kunnen andere vormen van hulp bieden aan gezinnen die dat nodig hebben. Verder kijkt de gemeente Rotterdam welke schulden van gedupeerden aan de gemeente kunnen worden kwijtgescholden.

Voor welke compensatie kom ik in aanmerking?

Het kan zijn dat de Belastingdienst geld terug geeft dat u niet had hoeven terugbetalen, de vorderingen van de belastingdienst worden dan kwijtgescholden. Maar het optreden van de belastingdienst kan ook andere gevolgen voor u hebben gehad. Daarom kan soms ook een extra bedrag worden betaald. Dat heet compensatie. Als uw schade meer is dan de uit te betalen eerste compensatie van 30.000 euro , gaat de Commissie Werkelijke Schade als u dit verzoekt hier verder naar kijken. Neem contact op met de Belastingdienst als u daar meer over wilt weten.

U kunt daarvoor bellen naar: 0800 – 2 358 358. U kunt ook kijken op de website van de belastingdienst.

Het Hulpteam Toeslagen 010 kan u in contact brengen met de Belastingdienst. Of met een advocaat als u er met de Belastingdienst niet uitkomt.

Ik ben gedupeerd en krijg de 30.000 euro compensatie. Ik heb ook schulden. Wat moet ik nu doen?

Het is belangrijk dat u weet om hoeveel schulden het gaat. En ook wie de schuldeisers zijn. Als u dat niet (precies) weet, kunnen wij u helpen met het uitzoeken van de schulden.

Heeft u al een goed overzicht? En heeft u als gedupeerde alleen schulden bij de Belastingdienst, het DUO, het CAK, het CJIB? De Belastingdienst en Toeslagen schelden in principe alle schulden van gedupeerde ouders kwijt. Ook zijn er afspraken gemaakt met het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank. Deze partijen schelden de schulden van gedupeerde ouders in principe ook kwijt. Het CJIB stopt met het invorderen van openstaande administratieve verkeersboetes. De 30.000 euro zal dan niet worden gebruikt voor het aflossen van deze schulden.

Heeft u ook schulden bij de gemeente Rotterdam? Rotterdam staakt de incasso van de schulden bij gedupeerde Rotterdammers. De gemeente onderzoekt welke schulden worden kwijt gescholden. De 30.000 euro zal niet worden gebruikt om uw schulden bij de gemeente af te betalen. Let wel op: het is niet zeker dat de gemeente alle schulden gaat kwijtschelden. Bij bijvoorbeeld parkeerboetes of terugbetalingen van teveel ontvangen uitkeringen is hierover nog geen besluit genomen.

Heeft u schulden bij andere schuldeisers? Bijvoorbeeld een huurschuld, een schuld bij de zorgverzekering of een energieleverancier, bij de tandarts of bij een telefoon- of internetbedrijf? Er is nu een wet waardoor die schulden een jaar lang niet geïnd mogen worden. Dat jaar gaat in op het moment dat de 30.000 euro aan u wordt uitgekeerd. Dit wordt de pauzeknop genoemd.

In dat jaar wordt gekeken wat er met uw schulden moet gebeuren. De demissionair staatssecretaris van Financiën zal de adempauze van 1 jaar gebruiken om te proberen met alle betrokken partijen voortvarend tot een structurele oplossing te komen voor de schulden van gedupeerde ouders. Als er na dit jaar nog schulden zijn blijven staan, zal daar met de schuldeisers een uitweg moeten worden gevonden. De gemeente kan u daarmee helpen.

Dreigt ondertussen beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder? Laat de deurwaarder dan direct weten dat u gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire. De deurwaarder moet dan contact opnemen met de Belastingdienst.

Neem contact met ons op als dit niet helpt.

Ik ben gedupeerde en ik word benaderd door adviseurs of advocaten die mij willen helpen. Is het een goed idee gebruik te maken van hun aanbod?

Let goed op als u wordt benaderd door adviseurs en advocaten die uw schade op de Belastingdienst willen verhalen. Niet alle adviseurs en advocaten hebben de juiste intenties. Zij kunnen u bovendien hulp aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. Dit houdt in dat u niets hoeft te betalen als u de rechtszaak verliest, maar dus wel als u de zaak wint. Dat betekent dat u hoge kosten kunt betalen aan deze adviseur of advocaat en die kunnen tot ver boven de €10.000 oplopen. Het kan ook betekenen dat zij als uw zaak erg moeilijk is, of niet buitengewoon kansrijk, minder zullen doen om uw zaak te winnen.

Het is daarbij helemaal niet nodig om te betalen voor juridische bijstand, want sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden. Die komt van advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier.

Het is dus heel belangrijk u eerst goed te laten informeren. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Hulpteam Toeslagen 010. In bijzondere gevallen kunt u ook via ons juridisch advies of rechtsbijstand krijgen.

Ik heb €30.000 ontvangen maar ik heb veel meer schade geleden. Wat moet ik doen?

Ook de Belastingdienst weet dat er gedupeerden zijn die (veel) meer schade hebben geleden dan €30.000.

Voor de toekenning van de 30.000 euro heeft er een lichte toets door de Belastingdienst plaatsgevonden U mag zelf beslissen of u wilt dat uw situatie alsnog goed wordt bekeken. Dat heet een integrale behandeling. U krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen. Uw persoonlijk zaakbehandelaar begeleidt u in dat traject en informeert u over de (voorlopige) uitkomst van de integrale beoordeling.

Als u daarna nog vindt dat u veel meer schade heeft geleden dan u vergoed krijgt na een integrale beoordeling van uw dossier, dan kunt u dat aangeven bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. Daarvoor is er de commissie werkelijke schade opgericht (CWS). U kunt die commissie vragen te beoordelen hoe groot uw werkelijke schade is. Als die schade toch lager uitkomt dan de aan u uitgekeerde €30.000 mag u dat hele bedrag houden – u hoeft dus niets terug te betalen. Als de schade hoger blijkt te zijn dan krijgt u een extra betaling.

Het berekenen van de werkelijke schade kan erg ingewikkeld zijn en duurt lang. Het is nodig dat u hiervoor op tijd juridische bijstand krijgt. Sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden, door advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier. Heeft u vragen of lukt het niet om zo rechtshulp te krijgen? Neem dan contact op met het Hulpteam Toeslagen 010.

Ik heb mij als gedupeerde bij de Belastingdienst aangemeld, maar ik hoor maar niks.

Heeft u zich meer dan 2 weken geleden aangemeld bij de Belastingdienst, maar u heeft nog geen brief van de Belastingdienst ontvangen? Neem dan contact met ons op. De gemeente kijkt vervolgens met behulp van de Belastingdienst na of u daar al bekend bent als gedupeerde.

Soms hoort u lange tijd niets van de Belastingdienst nadat u een bevestiging heeft gekregen dat de Belastingdienst aan de slag gaat met de beoordeling van uw dossier. Dat is vervelend maar de beoordeling van uw situatie kost tijd. Als u nog steeds niets heeft gehoord, neemt u dan contact met ons op.

Ik ben gedupeerde met schulden en de 30.000 euro is aan mijn bewindvoerder betaald. Moet die het geld aan mij geven?

Het antwoord op deze vraag is niet zomaar te geven. Dat hangt van zaken als:

 • Zit u in de WSNP (opgelegd door de rechter) en heeft u daarom een bewindvoerder?
 • Heeft u een vrijwillige schuldenregeling (MSNP, meestal via de Kredietbank Rotterdam (KBR)?
 • Hoeveel schulden heeft u?
 • Bij wie heeft u deze schulden?
 • Tot wanneer loopt een eventuele schuldenregeling?

Neem contact op met het Hulpteam Toeslagen 010 zodat we samen uw situatie in kaart kunnen brengen en de vraag kunnen beantwoorden. Indien nodig kunnen financiële experts van de gemeente u daarbij begeleiden.