Veelgestelde vragen

Wat is het Hulpteam Toeslagen 010?

Voor wie is het Hulpteam Toeslagen 010?

Waarvoor kan ik naar het Hulpteam Toeslagen 010?

Kan ik ook voor iemand anders contact opnemen met het Hulpteam Toeslagen 010?

Moet ik voor het Hulpteam Toeslagen 010 betalen?

Heb ik een advocaat nodig voor het Hulpteam Toeslagen 010?

Hoe bereik ik het Hulpteam Toeslagen 010?

Staat het Hulpteam Toeslagen 010 los van de Belastingdienst?

Moet ik eerst naar de Belastingdienst voor ik naar het Hulpteam Toeslagen 010 kan?

Kan de gemeente mij geld (terug)geven?

Ik ben nooit serieus genomen, doet het Hulpteam Toeslagen 010 dat wel?

Wat is kinderopvangtoeslag?

Waarom moet ik kinderopvangtoeslag terug betalen?

Wat is de kinderopvangtoeslagaffaire?

Ik heb al contact met de Belastingdienst. Moet ik dan ook nog naar het Hulpteam Toeslagen 010?

Wat doet de Belastingdienst zelf?

Voor welke compensatie kom ik in aanmerking?

 

Wat is het Hulpteam Toeslagen 010?
Het Hulpteam Toeslagen 010 is een samenwerking van de gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam. Het team helpt ouders die door een terugvordering kinderopvangtoeslag in de problemen zijn gekomen.


Voor wie is het Hulpteam Toeslagen 010?
Het Hulpteam Toeslagen 010 is er voor Rotterdamse ouders en hun kinderen die door een terugvordering van de kinderopvangtoeslag in de problemen zijn gekomen.


Welke hulp biedt het Hulpteam Toeslagen 010?
Als u aangeeft hulp nodig te hebben, kijkt het Hulpteam Toeslagen 010 wat het voor u kan doen. Het team kan bijvoorbeeld helpen met:

 • het oplossen van schulden.
 • het op orde brengen van uw administratie
 • gezondheidsproblemen door langdurige stress
 • het vinden van werk of een andere dagbesteding
 • het stoppen van dreigende huisuitzetting
 • het ondersteunen van uw gezin

Ook als eerder hulp heeft gezocht en nog steeds problemen hebt, kijkt het Hulpteam Toeslagen 010 graag met u mee naar wat er nu mogelijk is.

Kan ik ook voor iemand anders contact opnemen met het Hulpteam Toeslagen 010?
Ja. U kunt voor iemand anders contact opnemen. Wel is het zo dat hulp alleen rechtstreeks aan gedupeerden wordt geboden. Het Hulpteam zal dus altijd met de gedupeerde zelf in gesprek gaan om te kijken wat nodig is.


Moet ik voor het Hulpteam Toeslagen 010 betalen?
Nee. Ons werk kost u niets.


Heb ik een advocaat nodig voor het Hulpteam Toeslagen 010?
Nee. Het kan wel zo zijn dat u een advocaat nodig heeft omdat u problemen heeft als gevolg van een terugvordering van de kinderopvangtoeslag. Ook hier kan het Hulpteam meedenken en adviseren.

Hoe bereik ik het Hulpteam Toeslagen 010?
U kunt op verschillende manieren in contact komen met het Hulpteam Toeslagen 010

 • Telefonisch: Bel ons gratis op telefoonnummer 0800 2345 888 (op werkdagen van 09:00 tot 13:00 uur).
 • Per e-mail: U kunt een e-mail sturen aan info@htt010.nl U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Stuur bij uw e-mail bij voorkeur geen bijlagen mee die groter zijn dan 5Mb.
 • Maak een afspraak: Liever direct een gesprek? U kunt het Hulpteam bezoeken op verschillende locaties in Rotterdam. We volgen natuurlijk de RIVM-voorschriften.
 • Schriftelijk: U kunt ook uw vragen per brief stellen. Stuur uw brief gratis naar: Hulpteam Toeslagen 010, Antwoordnummer 5530, 3000 VB Rotterdam. Geeft u in uw brief aan hoe we voor het antwoord contact met u kunnen opnemen?


Staat het Hulpteam Toeslagen 010 los van de Belastingdienst?
Ja. Het Hulpteam Toeslagen 010 staat los van de Belastingdienst. Het Hulpteam Toeslagen 010 is een samenwerking van de gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam.


Moet ik eerst naar de Belastingdienst voor ik naar het Hulpteam Toeslagen 010 kan?
Nee. Ook als u zich nog geen contact met de Belastingdienst heeft gehad, kunt u naar ons komen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u als u gedupeerd bent in gesprek kunt gaan met een persoonlijk zaakbehandelaar van de Belastingdienst.


Kan het Hulpteam Toeslagen 010 mijn schuld bij de Belastingdienst kwijtschelden?
Nee, de gemeente kan geen geld (terug)betalen. De Belastingdienst moet dit zelf doen. Het team kan u daarvoor in contact brengen met een persoonlijk zaakbehandelaar van de Belastingdienst. Ook kan het team u helpen bij schuldhulpverlening, of problemen met uw gezin of werk.

Ik ben nooit serieus genomen, doet het Hulpteam Toeslagen 010 dat wel?
Ja. Het Hulpteam staat voor u klaar, luistert naar u en gaat voor u aan de slag. Het heeft erg lang – te lang – geduurd voordat is erkend dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt. De regering ziet die fouten nu en heeft er excuses voor gemaakt. Het is duidelijk dat veel mensen grote problemen hebben door de fouten. De regering heeft de gemeenten opgeroepen gedupeerde te helpen. De Rotterdamse gemeenteraad heeft ook de ombudsman gevraagd om hulp te bieden.

Daarom is het Hulpteam Toeslagen 010 er nu voor u.


Wat is kinderopvangtoeslag?
Kinderopvang kost veel geld. De meeste mensen kunnen dat niet volledig zelf betalen. Daarom kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren kinderopvang, in combinatie met het aantal uren dat u werkt.


Waarom moet ik kinderopvangtoeslag terug betalen?
Dat kan door veel dingen komen. Zoals:

 1. De kinderopvangtoeslag is een maandelijks voorschot. Kinderopvang moet immers ook per maand worden betaald. De Belastingdienst berekent achteraf of het maandelijks voorschot juist was. Als u teveel voorschot kreeg, moet u dat terugbetalen.
 2. De regels zijn is heel ingewikkeld. Soms zijn ze ook onduidelijk. Zelfs advocaten, rechters, ambtenaren van de gemeente en bewindvoerders vinden dat. Het kan zijn dat u hierdoor een te hoog voorschot heeft ontvangen zonder dat u dat wist. U moet dan wel ineens een groot bedrag terugbetalen.
 3. De Belastingdienst vond dat vaak uw fout. U kreeg de schuld. Maar de regels waren moeilijk, de kans op een fout was groot. Als er iets niet helemaal klopte, moest ook meteen het hele bedrag kinderopvangtoeslag worden terugbetaald. Is dit bij u gebeurd? Dan gaat het al snel om duizenden euro’s. Soms vroeg de Belastingdienst over méér dan 1 jaar de toeslag terug. Sommige mensen moeten daarom tienduizenden euro’s terugbetalen aan de Belastingdienst.
 4. De Belastingdienst wacht niet. De kinderopvangtoeslag moest meteen worden betaald. De belastingdienst bood vaak geen passende betalingsregeling aan. De Belastingdienst wilde niet vaak meewerken aan schuldsanering.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn veel meer redenen waarom de Belastingdienst kinderopvangtoeslag heeft teruggevorderd. Denkt u dat bij u ten onrechte kinderopvangtoeslag is teruggevorderd? Of weet u niet waarom het geld werd teruggevorderd? Neem dan contact op het Hulpteam Toeslagen 010.


Wat is de kinderopvangtoeslagaffaire?
Het is ernstig misgegaan met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Veel ouders zijn in de problemen gekomen door de strikte wetgeving en het harde optreden van de Belastingdienst.

De Commissie uitvoering toeslagen heeft onderzoek gedaan. Het kabinet heeft het advies van de Commissie uitvoering toeslagen overgenomen.

Fraudeaanpak
De problemen begonnen met de fraudeaanpak van kinderopvangtoeslag. Daar is veel niet goed gegaan. De Belastingdienst had de gevolgen voor de ouders uit het oog verloren. De kinderopvangtoeslag van veel ouders is onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten. Ze zijn financieel benadeeld, dat heeft ze veel geld gekost. Ze kregen de schuld en zijn zonder goede reden fraudeur genoemd.

De premier en de minister en staatssecretaris van Financiën hebben daar hun excuses voor aangeboden.

Hardheid van het toeslagenstelsel
Door de werking van de wet zijn ouders in grote financiële moeilijkheden gekomen. Dit is de echte kern van wat ‘de toeslagenaffaire’ is gaan heten. Ouders werden geconfronteerd met de harde gevolgen van de uitvoering van de regeling. Daardoor moesten mensen veel meer betalen dan zij konden. En dat gaf nog meer moeilijkheden.

Het kinderopvangstelsel was tot voor kort een ‘alles-of-niets’. Kleine tekortkomingen leidden tot het vervallen van de gehele kinderopvangtoeslag van dat jaar. Denk daarbij aan het niet volledig voldoen van de eigen bijdrage of het ontbreken van een handtekening. Wie het financieel niet ruim heeft, krijgt hogere voorschotten aan toeslag. Als dan alles moet worden terugbetaald, kost dat juist iemand die weinig verdient veel geld. Als dat dan ook nog in een keer moet, of met een heel hoog bedrag per maand, leidt dat tot grote schulden en veel stress.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingen-belastingdienst/problemen-met-de-kinderopvangtoeslag


Ik heb al contact met de Belastingdienst. Moet ik dan ook nog naar het Hulpteam Toeslagen 010?
Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het Hulpteam Toeslagen 010 als u er met de Belastingdienst niet uitkomt. Of als u hulp van de gemeente nodig heeft. Daarbij kunt u denken aan: hulp bij schulden, gezondheid, werk of dagbesteding, uw gezin en dreigende huisuitzetting. Bijvoorbeeld door inkomsten, vaste lasten en schulden samen goed in kaart brengen. En de administratie op orde te krijgen. Zo wordt duidelijk wat er moet gebeuren, wat u zelf kunt doen en hoe lang het duurt.


Wat doet de Belastingdienst zelf?
De Belastingdienst werkt aan herstel en komt gezinnen tegemoet die heel hard zijn geraakt. Ook kan het zijn de Belastingdienst de eerdere terugvorderingen herziet en verlaagt of helemaal ongedaan maakt.

Ook gemeenten zijn door de Belastingdienst gevraagd om te helpen. Gemeenten kunnen andere vormen van hulp bieden aan gezinnen die dat nodig hebben.

Voor welke compensatie kom ik in aanmerking?
Het kan zijn dat de Belastingdienst geld terug geeft dat u niet had hoeven terugbetalen. Maar het optreden van de belastingdienst kan ook andere gevolgen voor u hebben gehad. Daarom kan soms ook een extra bedrag worden betaald. Dat heet compensatie. Er bestaan allerlei vormen van compensatie. De Belastingdienst beoordeelt of u in aanmerking komt voor een compensatiemaatregel. Neem contact op met de Belastingdienst als u daar meer over wilt weten. services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/

U kunt daarvoor bellen naar: 0800 – 2 358 358

Het Hulpteam Toeslagen 010 kan u in contact brengen met een persoonlijk zaakbehandelaar van de Belastingdienst. Of met een advocaat als u er met de Belastingdienst niet uitkomt.