Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING HULPTEAM TOESLAGEN 010

De gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam zijn de partijen achter het Hulpteam Toeslagen 010. Zij vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer belangrijk. Deze website is in beheer bij de gemeentelijke ombudsman en door u ingezonden gegevens – zoals op online formulieren of als u ons mailt via info@htt010.nl – worden daarom eerst in de systemen van de gemeentelijke ombudsman ontvangen en verwerkt.

Hoe HTT010 met uw persoonsgegevens omgaat

De gemeentelijke ombudsman verwerkt na eerste contact uw persoonsgegevens om

  • een eerste dossier voor gebruik binnen het HTT010 aan te leggen: dit wordt gebruikt ter voorbereiding van een eerste gesprek met u.
  • Als en voor zolang u er voor kiest alleen met een medewerker van de ombudsman te spreken, blijven deze gegevens binnen de systemen van de ombudsman.
  • Als u aangeeft (ook) met medewerkers van het HTT010 te spreken die bij de gemeente werkzaam zijn, delen wij ter voorbereiding daarvan uw gegevens met de gemeente.
  • Als u nader met de gemeente in gesprek gaat over de verlening van hulp, draagt het HTT010 deze taak aan de gemeente over en deelt daarbij uw hiervoor benodigde gegevens. Vanaf dat moment is het privacybeleid van de gemeente op u van toepassing.
  • Heeft u gaande dit hulptraject een klacht over de gemeente? Dient u deze klacht in bij de gemeente? Dan geldt het privacybeleid van de gemeente. Dat kunt u hier lezen.
  • Dient u deze klacht in bij de gemeentelijke ombudsman? Dan geldt het reguliere privacy-beleid van de ombudsman bij de behandeling van klachten. In het Privacybeleid (pdf) van de gemeentelijke ombudsman kunt u uitgebreid lezen hoe hij met uw privacy omgaat en welke rechten en mogelijkheden u zelf heeft.

De privacyfunctionaris van de gemeente Rotterdam

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG houdt. Heeft u vragen over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met FG Matthijs Mulder via FG@rotterdam.nl.

De privacyfunctionaris van de gemeentelijke ombudsman

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u gebruikmaken van uw privacyrechten, dan kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris:

Klacht over de verwerking van uw gegevens?

Vindt u dat het HTT010 niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan? Of bent u niet tevreden over onze reactie op uw verzoek om bijvoorbeeld inzage of correctie van uw persoonsgegevens? Dan kunt u bij de privacyfunctionaris van de gemeente Rotterdam of van de gemeentelijke ombudsman een klacht indienen.
Leidt dat niet tot een oplossing, dan kunt u met uw klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens (gratis telefoonnummer: 088 180 52 50).

Wat doen wij met cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies, onder meer om het bezoek aan de website na te gaan. De gegevens zijn niet tot u of uw apparaat (computer, smartphone, enz.) te herleiden.