Werkwijze

Het Hulpteam Toeslagen 010 wil u helpen. Het Hulpteam zorgt er voor dat de gemeente u helpt als u dat nodig heeft.

Ook als u vragen heeft kunt u terecht bij het Hulpteam Toeslagen 010. U spreekt met een specialist van de gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam. U kunt ook met alleen een specialist van de gemeentelijke ombudsman of de gemeente praten.

De medewerkers van het Hulpteam Toeslagen 010 hebben verstand van de problemen rond de kinderopvangtoeslag. Zij kunnen goed naar u luisteren. Zij zorgen ervoor dat actie wordt ondernomen.

Hoe werkt het?
Allereerst kijken wij of we uw situatie goed begrijpen. Is voldoende duidelijk wat er is gebeurd? Waardoor zijn problemen ontstaan en welke problemen zijn dat? Met welke hulp kunnen die problemen worden aangepakt?

Daarna gaat de gemeente met u aan de slag, afhankelijk van uw problemen. Soms heeft u financiële hulp nodig. Het kan ook zijn dat u stress en psychische problemen heeft. Daarover maken zij concrete afspraken met u.

Wij zijn wel eerlijk: hulp aan gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire is ingewikkeld. Uw problemen zijn dat ook. Er zullen vaak meerdere gesprekken nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de hulp die u nodig heeft.

Als het Hulpteam Toeslagen 010 u niet kan helpen, laten wij u weten waar u wel geholpen kunt worden. Dat kan de Belastingdienst zijn. Bijvoorbeeld als er duidelijke aanwijzingen zijn dat u te veel geld heeft moeten terugbetalen. Dan kunnen wij u helpen met de juiste mensen van de Belastingdienst in contact te komen.

Als u anoniem wilt blijven, zullen wij dat respecteren. Het Hulpteam Toeslagen 010 kan u alleen helpen als u uw persoons- en contactgegevens geeft.