Waarom een Hulpteam Toeslagen 010 in Rotterdam?

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat veel mensen in de problemen zijn gekomen nadat zij grote bedragen aan toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen. In Rotterdam zijn ongeveer 5.600 ouders gedupeerd. De regering heeft toegegeven dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt en vraagt gemeenten gedupeerde ouders te helpen.

Op 16 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Rotterdam de motie ‘Een frisse en eerlijke start’ aangenomen. Deze motie roept het College van burgemeester en wethouders op deze groep Rotterdammers te helpen en te onderzoeken of de gemeentelijke ombudsman hierbij een rol kan spelen. De ombudsman wil graag helpen. De gemeente en de ombudsman vinden het erg belangrijk dat gedupeerden van de toeslagenaffaire worden gevonden, gehoord en geholpen.

De gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam hebben daarom samen het Hulpteam Toeslagen 010 opgericht. Zij komen graag in contact met gedupeerde ouders, kijken wat er aan de hand is en of er hulp nodig is.

De gemeente biedt hulp. De onafhankelijke gemeentelijke ombudsman kijkt of de gemeente op tijd passende hulp biedt.