Voor wie is het Hulpteam Toeslagen 010?

Bent u Rotterdammer? En is uw kinderopvangtoeslag in het verleden ten onrechte stopgezet of wordt ten onrechte kinderopvangtoeslag teruggevorderd? Als u dat is overkomen, bent u beslist niet alleen. Het is ook niet iets om u voor te schamen. Er zijn namelijk grote fouten gemaakt bij de Belastingdienst. Die fouten maken dat mensen hulp nodig hebben.

Ook de ombudsman en de gemeente Rotterdam zien de grote gevolgen die de affaire rond de toeslag voor gezinnen heeft. Daarom hebben zij het Hulpteam Toeslagen 010 opgericht.

Het kan zijn dat u schulden heeft. Of dat u fraudeur bent genoemd en zo ook bent behandeld. Misschien bent u zelfs wel uw huis of uw baan kwijtgeraakt door alle zorgen. Of u heeft hiervan veel stress gehad en psychische hulp nodig om er weer bovenop te komen.

U bent niet de enige. In Rotterdam zijn meer dan 5.600 ouders door de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerd. Ook al hebben veel van deze ouders een eerste compensatie ontvangen, het verdere hersteltraject van de Belastingdienst is complex en kan lang nemen. Bovendien hebben deze mensen vaak meer problemen dan alleen de financiële schade zelf. Dat soort schade kan de Belastingdienst niet altijd oplossen. Dan kan de gemeente wellicht helpen.

Geldt deze situatie ook voor u? Of kent u iemand in uw omgeving die hierdoor in de problemen zit?

U kunt op verschillende manieren in contact komen met het Hulpteam Toeslagen 010

Telefonisch

Bel ons gratis op telefoonnummer 0800 2345 888 (op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur).

Per e-mail

U kunt een e-mail sturen aan info@htt010.nl U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.
Stuur bij uw e-mail bij voorkeur geen bijlagen mee die groter zijn dan 5Mb.

Maak een afspraak

Liever direct een gesprek? U kunt het Hulpteam op afspraak bezoeken in Rotterdam. We volgen natuurlijk de RIVM-voorschriften. Bel voor een afspraak met 0800 2345 888

Schriftelijk

U kunt ook uw vragen per brief stellen. Stuur uw brief gratis naar:

Hulpteam Toeslagen 010

Antwoordnummer 5530

3000 VB Rotterdam

Geeft u in uw brief aan hoe we voor het antwoord contact met u kunnen opnemen?