Links

Gemeentelijke ombudsman Rotterdam
Burgers, ondernemers en instellingen met klachten over de gemeente Rotterdam kunnen terecht bij de gemeentelijke ombudsman. Hij werkt samen met de gemeente Rotterdam om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen. Zij vormen het Hulpteam Toeslagen 010.

Website: www.ombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 010 – 411 16 00


Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam
De gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en in sommige gevallen zelfs tot 23 jaar. Dat geldt dus ook voor kinderen van gedupeerde gezinnen. Sommige kinderen dragen de gevolgen van de problemen met de kinderopvangtoeslag nog steeds met zich mee. De kinderombudsman van Rotterdam heeft aandacht voor deze kinderen. De gemeentelijke (kinder)ombudsman werkt samen met de gemeente Rotterdam om gedupeerden te bereiken en te helpen. Zij vormen samen het Hulpteam Toeslagen 010.

Website: www.kinderombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 0800 – 2345 111 (gratis)

Gemeente Rotterdam
De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 16 juli 2020 de motie ‘Een frisse en eerlijke start’, aangenomen. De gemeente Rotterdam besloot om een gemeentelijk vangnet te organiseren voor Rotterdamse ouders die door de kinderopvangtoeslagaffaire in de problemen zijn gekomen. Alle Rotterdammers die vragen hebben of problemen ervaren op diverse leefgebieden konden al bij de gemeente terecht. Namelijk bij de Vraagwijzers, de wijkteams, het Expertise Team Financiën en de Kredietbank Rotterdam. Voor gedupeerde Rotterdamse ouders van de toeslagenaffaire staat er nu een gespecialiseerd team klaar om passende hulp te bieden. Dat is het Hulpteam Toeslagen 010, een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de gemeentelijke ombudsman.

Website: www.rotterdam.nl
Telefoon: 14010 (gratis)

Herstel Toeslagen Belastingdienst
De Belastingdienst heeft een speciaal team opgericht om te herstellen wat fout is gegaan als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019? Of moet u geld terugbetalen? En weet u niet waarom? Hebt u problemen, omdat de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terugvroeg? Of u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen? Dan kunt u contact opnemen met het Serviceteam Gedupeerden van de Belastingdienst. Het Serviceteam bekijkt de persoonlijke situatie van iedereen die zich meldt. Ook laat de Belastingdienst weten of u geld terugkrijgt en zo ja, hoeveel dat precies is.

Website: services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
Telefoon: 0800 – 2 358 358

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de privacyregelgeving. Iedereen kan hier terecht voor klachten of vragen op het gebied van privacy.

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Telefoon: 070 – 381 13 00

Juridisch loket
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies.

Website: www.juridischloket.nl
Telefoon: 0900 – 8020

Raad voor de Rechtsbijstand

Vanaf 15 maart kunt u via de Raad voor Rechtsbijstand een advocaat krijgen om u te helpen om bij een verzoek om herstel bij de Belastingdienst/Toeslagen. U hoeft niets te betalen voor het werk dat de advocaat voor u doet. U hoeft dus ook geen bijdrage te betalen. Als u een bevestiging van uw melding van de belastingdienst/Toeslagen hebt ontvangen, dan kunt hiervan gebruikmaken. U leest hier meer over deze regeling en hoe u een aanvraag voor een advocaat indient.

Website: www.rechtsbijstand.nl
Telefoon: 088 – 787 1000

Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman luistert naar signalen en klachten van burgers over de overheid. Klachten over de Belastingdienst kunt u indienen bij de Nationale ombudsman. Ook heeft hij onderzoek naar de kinderopvangtoeslagaffaire uitgevoerd. De Nationale ombudsman gaat tijdens de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de klachtbehandeling monitoren.

Website: www.nationaleombudsman.nl
Telefoon: 0800 – 33 55 555

Nationale Kinderombudsman
Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je vandaan komt: Iedereen heeft rechten. Kinderen dus ook! Daarom zijn er wetten en regels die kinderen beschermen. De Kinderombudsman controleert of de overheid en andere organisaties in Nederland zich daar ook aan houden.

Website: www.dekinderombudsman.nl
Telefoon: 0800 876 54 32 (gratis)