Ik zoek hulp

Veel mensen zitten in de knel omdat zij toeslagen aan de Belastingdienst terug moe(s)ten betalen. Als u dat is overkomen, bent u beslist niet alleen. Het is ook niet iets om u voor te schamen. Er zijn namelijk grote fouten gemaakt bij de Belastingdienst. Die fouten maken dat mensen hulp nodig hebben.

Ook de ombudsman en de gemeente Rotterdam zien de grote gevolgen die de kinderopvangtoeslagaffaire voor gezinnen heeft. Het gaat dan niet alleen om het geld. Het kan ook zijn dat u hierdoor schulden heeft. Of dat u fraudeur bent genoemd en zo ook bent behandeld. Misschien bent u zelfs wel uw huis of uw baan kwijtgeraakt door alle zorgen. Of u heeft hiervan veel stress gehad en psychische hulp nodig om er weer bovenop te komen.

U bent niet de enige. In Rotterdam zijn meer dan 5.600 ouders door de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerd. Het hersteltraject van de Belastingdienst verloopt moeizaam en traag.

Geldt deze situatie ook voor u? Of kent u iemand in uw omgeving die hierdoor in de problemen zit?

U kunt op verschillende manieren in contact komen met het Hulpteam Toeslagen 010

Telefonisch

Bel ons gratis op telefoonnummer 0800 2345 888 (op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur).

We kunnen ook beeldbellen of via andere systemen online afspreken, bijvoorbeeld via Skype of Zoom.

Per e-mail

U kunt een e-mail sturen aan info@htt010.nl U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.
Stuur bij uw e-mail bij voorkeur geen bijlagen mee die groter zijn dan 5Mb.

Maak een afspraak

Liever een persoonlijk gesprek? U kunt het Hulpteam op afspraak bezoeken. We volgen natuurlijk de RIVM-voorschriften.

Schriftelijk

U kunt ook uw vragen per brief stellen. Stuur uw brief gratis naar:

Hulpteam Toeslagen 010

Antwoordnummer 5530

3000 VB Rotterdam

Geeft u in uw brief aan hoe we voor het antwoord contact met u kunnen opnemen?