Ik ben een gedupeerde

Als u gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire kunt u contact opnemen met het Hulpteam Toeslagen 010. Wij maken een afspraak met u. Wij luisteren naar u en bespreken welke problemen er zijn. Daarna kijkt het Hulpteam Toeslagen 010 of de gemeente u daarbij kan helpen.

Uw hulpvraag kan heel divers zijn. U kunt hierbij denken aan dreigende huisuitzetting, achterstand in de betaling van uw zorgpremie, andere achterstanden in betalingen of schulden die u in het verleden hebt moeten maken, maar ook aan stress of psychische klachten waar u last van hebt. Vaak hebben ook uw kinderen last van wat er is gebeurd, of hebben zij voor bijvoorbeeld school zaken of andere hulp nodig.

De medewerkers van het Hulpteam Toeslagen 010 bekijken hoe ze u het beste kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld door de gemeente, de persoonlijk zaakbehandelaar bij de Belastingdienst of door u in contact te brengen met een advocaat of een andere hulpverlener.

Het Hulpteam Toeslagen 010 is er voor gedupeerde Rotterdamse ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire, en voor hun kinderen. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u andere hulp nodig hebt van de gemeente. Wij zullen dan bekijken hoe en door wie u het beste geholpen kunt worden.

U kunt op verschillende manieren in contact komen met het Hulpteam Toeslagen 010

Telefonisch

Bel ons gratis op telefoonnummer 0800 2345 888 (op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur).

Per e-mail

U kunt een e-mail sturen aan info@htt010.nl U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.
Stuur bij uw e-mail bij voorkeur geen bijlagen mee die groter zijn dan 5Mb.

Maak een afspraak

Liever direct een gesprek? U kunt het Hulpteam op afspraak bezoeken. We volgen natuurlijk de RIVM-voorschriften.

Schriftelijk

U kunt ook uw vragen per brief stellen. Stuur uw brief gratis naar:

Hulpteam Toeslagen 010

Antwoordnummer 5530

3000 VB Rotterdam.

Geeft u in uw brief aan hoe we voor het antwoord contact met u kunnen opnemen?

Het Hulpteam Toeslagen 010

Het Hulpteam Toeslagen 010 is een samenwerking van de gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam. U spreekt u met een specialist van de ombudsman en de gemeente. U kunt ook met alleen een specialist van òf de ombudsman òf de gemeente praten.

De gemeente biedt hulp. De onafhankelijke gemeentelijke ombudsman kijkt of de gemeente op tijd passende hulp biedt.