Hulp nodig als gedupeerde van de toeslagen? Ga vanaf nu naar www.rotterdam.nl/toeslagenaffaire!

In 2020 was duidelijk dat duizenden Rotterdamse gezinnen het slachtoffer zijn van de hardvochtige terugvordering kinderopvangtoeslagen. Velen kwamen erdoor in de problemen en zij hebben dringend hulp nodig.

Hulpteam Toeslagen 010

Om deze gedupeerden van de kinderopvangtoeslag te helpen, hebben de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam en de gemeente Rotterdam samen het Hulpteam Toeslagen 010 opgericht. Dit team heeft al honderden ouders geholpen, we zijn daar enorm dankbaar voor.

Nu veel Rotterdamse gedupeerden zijn bereikt en de hulp van de gemeente goed op gang is gekomen, gaat de gemeente zelf verder met het Hulpteam.

Voor hulp: de gemeente

Bent u of kent u een Rotterdamse gedupeerde van de toeslagenaffaire en is er nog geen hulp van de gemeente? U kunt terecht bij het Informatiepunt Toeslagenaffaire 010. Dit informatiepunt helpt u verder met vragen die u kunt hebben als gedupeerde en zet hulp in gang.

Bel 010 2670001 of mail naar infopunttoeslagen010@rotterdam.nl.

Hier leest u wat de gemeente voor Rotterdamse gedupeerden kan doen.

Voor klachten: de ombudsman

De ombudsman bewaakt dat de hulp van de gemeente aan gedupeerden goed verloopt. Hij behandelt ook klachten en is zo beschikbaar als vangnet. Loopt de hulp van de gemeente niet goed of komt die niet op gang? Belt u dan 0800 0802. U kunt de ombudsman ook mailen of online een klacht dienen.

De ombudsman: niet alleen voor gedupeerden

U kunt uiteraard ook contact opnemen met de ombudsman over andere klachten over de gemeente Rotterdam, ook als u geen gedupeerde bent. Kijk hier voor meer informatie.